“Trwy weithio gyda chi, cawsom ffrind beirniadol gwybodus a phrofiadol ar gyfer ein prosiect. Bu Mike yn ein helpu i gyrraedd consensws fel tîm o ran cydgynhyrchu (yr hyn mae’n ei olygu inni, beth yw’r rhwystrau potensial i weithio yn y ffordd hon, a’r hyn y byddem yn hoffi newid am ein ffordd o weithio o fewn ein cymunedau). O ganlyniad uniongyrchol i’r cyfraniad hwn at ein prosiect, rydym wedi symud ymlaen gyda nifer o elfennau o ran ein ffordd o weithio - yn hytrach na siarad amdanynt yn unig!

Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio da gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned yn yr ardal, a’r bwriad yw adeiladu ar y rhain yn y dyfodol uniongyrchol a hirdymor. Mae’r prosiect peilot a gefnogwyd gennych, wedi derbyn adborth positif ar draws y sefydliad, a defnyddiwyd yr hyn a ddysgwyd ohono fel catalydd i wneud gwaith ychwanegol a thebyg.”

- Lucy James, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol – Ymgysylltiad, Cyfoeth Naturiol Cymru

Skip to content