Hyfforddi

Mae arweinyddion ar bob lefel yn allweddol i allu sefydliad i addasu ac integreiddio arloesi megis cydgynhyrchu ac ymgyfraniad. 

Mae gan dimau gweithredol ac uwch arweinyddion rôl benodol i’w chwarae o ran siapio diwylliant a deinameg y sefydliad, a rhoi caniatâd penodol i brofi a dysgu ffyrdd newydd o weithio - gan gynnwys trwy fodelu’r ymddygiad yma eu hunain. 

The professional development journey involved in developing a co-production practice is reflected in a personal development one, and we can only be effective agents of change if we bring self-relfection and self-awareness to our practice. 

Gallwn gynnig lle ar gyfer y broses hon, naill ai ar sail unigol neu drwy hyfforddi grŵp bach; setiau dysgu gweithredol; neu sesiynau myfyriol ad hoc a hwylusir.

Dysgu gweithredol ar gyfer cyd-gynhyrchu

Mae setiau dysgu gweithredol yn meithrin dysgu myfyriol fel grŵp ac yn galluogi unigolion i gefnogi ei gilydd, i drawsnewid problemau’n weithredoedd, ar gyfer ffyrdd gwahanol o ddelio gydag a datrys problemau’n effeithiol, ffyrdd newydd o feddwl, a dysgu ar y cyd i ysgogi gwelliant.

I ddysgu mwy: contactus@coprolab.wales

Skip to content