Mynd i'r cynnwys

Cyd-gwerthuso

Gallwn eich cefnogi i feithrin dealltwriaeth fwy trwyadl o’ch prosesau ac effaith, ac ar yr un pryd grymuso eich timau a chymunedau, trwy ddefnyddio dulliau gwaith gwerthuso a seilir ar straeon a chydgynhyrchu.

Gallwn gydweithio gyda chi i:

  • Ddylunio eich strategaethau, cynlluniau ac arfau gwerthuso.
  • Hwyluso’r arfer o gasglu straeon a chyd-ddadansoddi.
  • Mabwysiadau methodoleg monitro a gwerthuso a seilir ar straeon (er enghraifft, y Newid Mwyaf Arwyddocaol) o fewn eich sefydliad.

Nid yw ein ffocws ar brofi, ond ar wella’n hytrach – a’ch galluogi chi i ddysgu a thyfu gyda ’ch cymunedau.

Cysylltwch â ni i dderbyn cynnig pwrpasol: contactus@coprolab.wales

Illustration - people are gathered together around a big display board and at a table with post-its and pens, thinking and discussing together

Skip to content