Cyd-gwerthuso

Gallwn eich cefnogi i feithrin dealltwriaeth fwy trwyadl o’ch prosesau ac effaith, ac ar yr un pryd grymuso eich timau a chymunedau, trwy ddefnyddio dulliau gwaith gwerthuso a seilir ar straeon a chydgynhyrchu.

Gallwn gydweithio gyda chi i:
  • Ddylunio eich strategaethau, cynlluniau ac arfau gwerthuso.
  • Hwyluso’r arfer o gasglu straeon a chyd-ddadansoddi.
  • Mabwysiadau methodoleg monitro a gwerthuso a seilir ar straeon (er enghraifft, y Newid Mwyaf Arwyddocaol) o fewn eich sefydliad.

Nid yw ein ffocws ar brofi, ond ar wella’n hytrach - a’ch galluogi chi i ddysgu a thyfu gyda ’ch cymunedau.

Cysylltwch â ni i dderbyn cynnig pwrpasol: contactus@coprolab.wales

Skip to content