Dyma ni!

Ymgynghorwyr, hwyluswyr, hyfforddwyr, cynghorwyr, a siaradwyr ydym, sy’n meddu ar sgiliau arbennig ym maes cydgynhyrchu, ymgyfraniad dinasyddion a disgyblaethau cysylltiedig, gyda phrofiad helaeth ar draws sectorau. 

Os hoffech ein hurio: contactus@coprolab.wales

Gwenno
Edwards

gwenno@copronet.wales

Hayley
Trowbridge

hayley@copronet.wales

Jenny
Mushiring'ani Monjero

jenny@copronet.wales

Mike
Corcoran

mike@copronet.wales

Noreen
Blanluet

noreen@copronet.wales

You?
Cysylltwch â ni!

team@coprolab.wales

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio fel aelod o’n tîm, cysylltwch â ni.

Rhai o’r pethau defnyddiol o’ch safbwynt chi efallai: mae pob un ohonom yn gweithio ar sail lawrydd dan faner Lab Cydgynhyrchu Cymru. Hefyd rydym yn cyflawni gwaith i Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru pan fo angen (digwyddiadau, hyfforddiant, cyngor a mentora). Mae llawer ohonom yn cyflawni gwaith ar gyfer cleientiaid eraill, a/neu rydym yn swyddogion cyswllt gydag ymgynghoriaethau eraill. Mae rhai ohonom yn gyflogedig yn rhan-amser gyda sefydliad, ac yn cyflawni eich gwaith llawrydd ochr yn ochr â hynny. Rydym yn dueddol o weithio ar brosiectau fel timau bach o ryw 2 - 4 o bobl, ac rydym yn cefnogi ein gilydd ar draws portffolio gwaith y Lab Cydgynhyrchu.

Mae grŵp craidd yn rhannu’r cyfrifoldebau strategol a gweithredol sy’n cefnogi cyflawni gwaith prosiect, ac yn adrodd i Fwrdd Cyfarwyddwyr Rhwydwaith Cydgynhyrchu ac Ymgysylltiad Cymru (sef yr endid cyfreithiol sy’n cynnwys Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru a Lab Cydgynhyrchu Cymru). Mae unrhyw warged sy’n deillio o brosiectau’r Lab Cydgynhyrchu yn cyfrannu at gostau gweithredu’r Rhwydwaith Cydgynhyrchu, a’r gymuned o arferion cydgynhyrchu a gefnogir ganddo.

If this set up sounds like it would work for you, and you have skills and experience that would contribute to our range of activities, do drop us a line to register your interest: team@coprolab.wales. We recruit approximately annually to grow the team, and we can let you know when the next window of opportunity opens.

Skip to content