Mynd i'r cynnwys

Hyfforddiant

Mae mynediad ar gael at hyfforddi blasu a chyrsiau hunangyfeiriedig fel rhan o ddarpariaeth Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar gyfer y gymuned ymarfer. (Mwy o fanylion fan hyn.)

Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am hyfforddiant mewnol mwy trylwyr, sy’n bwrpasol i’ch cyd-destun ac anghenion, ac a fydd yn galluogi eich tîm i ddysgu a datblygu, rydym yn cynnig cyfres hyfforddi o arfau a thechnegau sydd yn ein barn ni’n effeithiol wrth gefnogi arferion cydgynhyrchu cadarn. 

Cyflwynir ein holl sesiynau hyfforddi ar-lein trwy Zoom neu Teams, a gellir eu recordio er mwyn ichi eu defnyddio’n fewnol. Mae sesiynau ar-lein yn cynnig opsiwn cost-effeithiol heb oblygiadau teithio er mwyn i gydweithwyr o leoliadau gwahanol fynychu’r un pryd; ond os hoffech dderbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb, cysylltwch â ni i gael dyfynbris: contactus@coprolab.wales

Illustration - 6 people surround a tabled with a big "co-producing together" flipchart poster they are working on together

Cyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion

I sefydlu dealltwriaeth ac iaith gyffredin o ran cyd-gynhyrchu / ymgyfraniad; eglurder am ei ddiben a lle bydd yn ychwanegu gwerth at eich gwaith; ac amlinelliad o’r hyn y mae gweithredu’n ei olygu, i ddechrau rhoi’r hyfforddiant ar waith. (modiwl o 2 awr)

 • Cyflwyniad
 • Gweithredu
 • Mentora

Sgiliau hwyluso ar gyfer cyd-gynhyrchu ar-lein

Facilitation and engagement skills to create an environment for trust, constructive challenge and collaboration. How to plan and deliver meaningful engagement and co-production: a framework to tailor to audiences and channels. (modiwl o 2 awr)

 • Cyflwyniad
 • Gweithredu
 • Mentora

Gwerthuso ac effaith wrth gyd-gynhyrchu

Key concepts and practices for co-developmental evaluation and measuring impact in co-production, using the ‘Measuring What Matters’ toolkit: choosing the right methods to ask the right questions, of the right people, in the right way. (modiwl o 2 awr)

 • Cyflwyniad
 • Gweithredu
 • Mentora

Sgiliau cyfathrebu ar gyfer cyd-gynhyrchu

Trwy ddefnyddio model Cyfathrebu Di-Drais Marshall Rosenberg, “gwrando gyda chlustiau jiráff” sy’n cynnig sgiliau i bobl sy’n cydgynhyrchu: oherwydd taw cysylltiadau yw’r egwyddor sylfaenol ar gyfer cydgynhyrchu, cymhlethdod ac arloesi. (modiwl o 2 awr)

 • Cyflwyniad
 • Gweithredu
 • Mentora

Sesiynau briffio a gweithdai Cydgynhyrchu

Gallwn deilwra sesiynau briffio byr ar gyfer timau gweithredol a byrddau (20 - 40 munud), yn ogystal â datblygu sesiynau cydgynhyrchu trwy weithdai i hwyluso prosesau myfyrio a chynllunio. Cofiwch gysylltu i ddweud wrthym sut y gallwn helpu.

Ar gyfer ymholiadau am hyfforddiant

Cysylltwch â ni i drefnu galwad cychwynnol er mwyn inni ddeall eich cefndir a chyd-destun, cyfranogwyr ac ystyriaethau hygyrchedd, a’r deilliannau dysgu sydd gennych mewn golwg: contactus@coprolab.wales

Illustration - school building
"Diolch yn fawr am yr hyfforddiant ddoe. Mae eich brwdfrydedd, eich arbenigedd a’r gallu i gyfleu hyn oll i’ch cynulleidfa wedi gwneud cryn argraff, yn enwedig mewn gofod digidol, sy’n gallu bod yn heriol. Yn ddiau, yr hyfforddiant ar-lein gorau a gefais erioed. Wedi mwynhau’n fawr, ac edrychaf ymlaen at ei arfer yn fy swydd newydd."

~ cyfranogwr hyfforddiant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Skip to content